03
04 Job Opportunities
05
06

විදේශ රැකියා පිළිබද සංඛ්‍යා ලේඛන - 2017

 

 Departures
             Country wise  - download
             District wise  - download
                    Age group     - download
             Divisional Secretariat wise  - download
             Country & District wise     - download
                    Country & Month wise       - download
 
 
 Training   -  download