01
02
03
04
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

විගමනික සේවකයින සදහා සුබසාධන ප්‍රතිලාභ

 ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී සිටින සෑම ශ්‍රී ලාංකික සේවකයෙකුම මෙම යෝජනා ක්‍රමයෙන් ආවරණය වේ.

මෙම රක්ෂණ වන්දි ප්‍රතිපත්තියේදී වන්දි ඉල්ලුම් කරන්නා විසින් අයදුම්පත්‍රය සිද්ධිය සිදු වී මාස හයක් ගත වීමට ප්‍රථම ඉල්ලුම් කල යුතුය.

පහත දැක්වෙන අවස්ථාවන්හිදී රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් වන්දි ගෙවීමට එකඟ නොවේ.

1.      සියදිවි හානි කර ගැනීම, සිහි මද කමින්, මත්පැන් පානය , මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම මඟින් ඇති වන අනතුරු හෝ මරණ ඒඩ්ස්  හා ලිංගික ඇසුරින්    ඇතිවන රෝග හා මරණ 

2.      රැකියාවන්හි නියුතු රටෙහි පවත්නා නීතියට පටහැනි කටයුත්තක රැකියාවක යෙදී සිටියදී සිදුවන අනතුරු හා මරණ. 

3.      රැකියාවන්හි නියුතු රටෙහි ඇති වූ සිවිල් අරගලයන් සතුරු ආක්‍රමණයන් හෝ එවන් තත්වයන් ඇති විය හැකි (යුධමය තත්වය ප්‍රකාශ කොට නැතත්) යන්න මත කැරළි කෝළාහල, පැහැර ගනීමේ යන තත්වයන් මත සිදු වන ආපසු පැමිණීම (මරණය ,අනතුරු තත්වයන්) 

4.      සේවා ස්ථානයෙන් පලා ගොස් ලිංගික අතවරයකට ලක් වීම හේතතුවෙන් සිදු වන ගැබ්ගැනීම්. 

5.       පහත සඳහන් සිද්ධින් රක්ෂණ ප්‍රතිලාභියා සිදු කර ඇත්නම්

                                              i.      මත්ද්‍රව්‍ය හා / හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඇතිවිය හැකි උමතු හෝ සිදු කර ඇත්නම්

                                             ii.      රක්ෂණ ආයතනය සමඟඑකඟ නොවන තත්වයන්.

                                           iii.      ශාරීරික දුබලතාවයන් (දුර්වල වීමේ) හෝ රෝගී තත්වයන් සහිතව රැකියාවන සඳහා විදේශ ගත වීම.

                                             iv.      ස්වයන්ජන හේතූන් මත ඇස් පෙනීම අඩු වීම.

                                                 v.      මෛථූනය මත ඇති වන රෝග

                                                vi.      දන්තාබාධ (අනතුරකින් හැර)

                                  vii.      ප්‍රතිලාභියා විසින් දඩයමේ යෑම. කදු නැගීම, වැනි අනතුරුදායක ක්‍රීඩාවන්හි යෙදී සිටීම.

                                             viii.      පිළිගත් වාණිජ්‍ය ගුවන් යානයක මඟියෙකු හැර අන් අයුරකින් ගුවන් ගමන්හි යෙදී සිටීම.

                                                  ix.     රක්ෂණ හිමිකරු රැකියාවෙන් රැකියාවෙහි නියුතු රටෙහි පවතින නීතියට පටහැනිව කටයුත්තක් කිරීමෙන් වරදකරුවෙක් බවට පත්වීම.


                                                  x.      ශ්‍රී ලංකාව හා ප්‍රතිලාභ හිමිකරු සේවය කරන රට අතර කුමන හෝ ආකාරයකින්                         සම්බන්ධතා සිදු නොවීම. 

 

රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ හිමි වන අවස්ථා අදාල ප්‍රතිලාභය
1.විදේශ රුකියාවේ නිරතව සිටියදී සිදු වන අනතුරක් නිසා හෝ වදහිංසා නිසා හෝ රෝගී බව නිසා නැවත පැමිණීමට සිදු වීම
ආපසු පැමිණි ප්‍රවේශ පතෙහි සත්‍ය වියදම් සහ
ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු ලබා ගත්  වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රු.25,000/- උපරිමයකට යටත් මුදලක්
1.2 හාම්පුතාගේ හෝ පවුලේ අයකුගේ ලිංගික අතවර වලට ලක්වීම හේතුවෙන් සිදු වන ගැබ් ගැනීම් සඳහා (සේවා ස්ථානයෙන් පලා ගිය ගෘහ සේවිකාවන් මේ යටතේ ආවරණය නොවේ.)
ආපසු පැමිණි ප්‍රවේශ පතෙහි සත්‍ය වියදම් සහ
ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු ලබා ගත්  වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රු.25,000/- උපරිමයකට යටත් මුදලක්

2.විදේශ රැකියාවේ යෙදෙමින් සිටියදි මරණයට පත් වීම.
රැකියාවේ යෙදමින් සිටියදී සිදු වන මරණය සිය දිවි නසා ගැනීමක් ලෙස මරණ වාර්ථාවේ සටහන් වී තිබුනද කාර්යාංශය විසින් පවත්නා සාක්ෂි අනුව හා තානාපති කාර්යාල තොරතුරු අනුව එය සියදිවි නසා ගැනීමක් නොවන බව සහතික කරන්නේනම් එබදු අවස්ථාවල මරණ වාර්ථාවේ සියදිවි නසා ගැනීමක් යැයි සඳහන්ව තිබුනද අදාල වන්දි මුදල ලබා දෙනු ලැබේ.

 

වන්දි මුදල රු. 400,000/- උපරිමයකට යටත් මුදලක්

 

3.විදේශ රැකියාවේ නිරතව සිටියදී සිදු වන තදබල අසනීපයක් නිසා හෝ අනතුරක් නිසා ලංකාවට පැමිණීමෙන් අනතුරුව එම රෝගී තත්වය හෝ අනතුරැව එම රෝගී තත්වය හෝ අනතුර හේතුයෙන් මාස 3 ක් ඇතුලත ශ්‍රී ලංකවේදී මරණය සිදු වීම. ආපසු පැමිණි ප්‍රවේශ පතෙහි සත්‍ය වියදම් සහ රු.200,000/=
4.විදේශ රැකියාවේ නිරතව සිටියදී සිදු වන හදිසි අනතුරක් නිසා පූර්ණ ආබාධිත තත්වයට පත් වීම හා අපසු පැමිණීම.
  • නැවත පැමිණීම සදහා වන ටිකට්පත
  • පැමිණීමෙන් පසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සදහා දරණ ලද වියදම්

අබාධිත බව සම්බන්ධව ලබා දෙනු ලබන වෛද්‍ය වාර්ථාව මත පදනම් වූ වන්දි මුදලක්

ආපසු පැමිණි ප්‍රවේශ පතෙහි සත්‍ය වියදම් සහ ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු ලබා ගත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහාරු. 50,000/- උපරිමයකට යටත් මුදලක් රු. 200,000/- ක උපරිමයකට යටත් වන්දි මුදලක්
5.ිදේශ රැකියාවේ නිරතව සිටියදී සිදු වන හදිසි අනතුරක් නිසා අර්ධ ආබාධිත තත්වයට පත්වීම හා ආපසු පැමිණීම.

·         නැවත පැමැණීම සඳහා වන ටිකට්පත

·         පැමිණීමෙන් පසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා දරණ ලද වියදම්

ආබාධිත බව සමබන්ධව ලබා දෙනු ලබන වෛද්‍ය වාර්ථාව මත පදනම් වූ වන්දි මුදලක්
රු. 100,000/-  උපරිමයකට යටත් වන්දි මුදලක්
ලංකාවට පැමිණිමෙන් පසු ලබා ගත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රු.50,000/- උපරිමයකට යටත් මුදලක් සහ ආපසු පැමිණි ප්‍රවේශ පතෙහි සත්‍ය වියදම්